The Online Backup Company blir til KeepItSafe Norway AS

Neste fase i OBC historien skjer idag. Vi bytter navn og endrer profil. Alt fremover vil bære KeepItSafe profil. Men vi er fortsatt det samme selskapet, de samme menneskene og har de samme tjenestene. 

Selskapets tjenester vil i fremtiden selges under varemerket KeepItSafe® som er et av varemerkene J2 Global® eier. Tjenestene forblir uendret og vil videreutvikles i takt med den teknologiske utviklingen og det som skjer på det internasjonale markedet.

Tjenestene under varemerket KeepItSafe® selges i mange land og på flere kontinenter. KeeptItSafe® nettverket gir OBC kundene tilgang på flere lokasjoner.

Vi vil fortsette å levere de samme gode tjenester, med norsk- og svensktalende support, fra Norge. Og vi leverer, som alltid, alle våre tjenester fra Norsk og Svenske datasentre.

Å være en del av J2 Global®, en av verdens største tjenesteleverandører innen Online Backup, betyr at vi har tilgang til mer kunnskap, samt finansielle og operasjonelle ressurser som ikke tidligere har vært tilgjengelig.

Vi skal fortsette å vokse, både gjennom organisk vekst og ytterligere oppkjøp i Skandinavia. Vi skal fortsette å jobbe aktivt med de IT-partnere i Norge som ønsker å jobbe aktivt med oss, og vi skal sammen levere markedets beste Online Backup-løsninger.